نمایش 49–60 از 68 نتیجه

کابل مفتول 1.5*4

ولتاژ 1-6 کیلوولت این کابل دارای 4  رشته مفتولی 1.5 میلیمتری با روکش سراسری پی وی سی و همچنین هر

کابل مفتول 10*2

ولتاژ 1-6 کیلوولت کابل دارای روکش پی وی سی و دوشته مفتول 10 میلیمتری با روکش مجزا

کابل مفتول 120*1

ولتاژ 1-6 کیلوولت این کابل تشکیل شده از یک رشته مفتولی به قطر 120 میلمتر که توسط لایه ی ضخیمی

کابل مفتول 150*1

ولتاژ 1-6 کیلوولت این کابل متشکل از یه رشته مفتولی به قطر 150 میلمتر که لایه ای ضخیم از جنس

کابل مفتول 185*1

ولتاژ 1-6 کیلوولت این کابل متشکل از یه رشته مفتولی به قطر 185 میلمتر که لایه ای ضخیم از جنس

کابل مفتول 2.5*2

ولتاژ 1-6 کیلوولت کابل دارای روکش پی وی سی کلی و دورشته مفتولی 2.5 میلیمتری با روکش مجزا

کابل مفتول 2.5*3

ولتاژ 1-6 کیلوولت کابل دارای روکش پی وی سی و سه رشته مفتول 2.5 میلیمتری با روکش مجزا

کابل مفتول 2.5*4

12,694 
ولتاژ 1-6 کیلوولت این کابل دارای یک روکش سراسری از جنس پی وی سی می باشد که داخل کابل از

کابل مفتول 240*1

ولتاژ 1-6 کیلوولت این کابل متشکل از یه رشته مفتولی به قطر 240 میلمتر که لایه ای ضخیم از جنس

کابل مفتول 25*3

ولتاژ 1-6 کیلوولت این کابل دارای روکش سراسری پی وی سی و 3 رشته مفتولی 25 میلیمتری که هرکدام به

کابل مفتول 300*1

ولتاژ 1-6 کیلوولت این کابل متشکل از یه رشته مفتولی به قطر 300 میلمتر که لایه ای ضخیم از جنس

کابل مفتول 4*2

ولتاژ 1-6 کیلوولت کابل دارای روکش پی وی سی و دورشته مفتولی 4میلیمتری با روکش مجزا