نمایش 25–36 از 68 نتیجه

کابل آلومینیوم 35*1 شهاب جم

17,600 
با توجه به صرفه اقتصادی مس از دیرباز بعنوان رسانا در صنعت برق استفاده میشده . همگان میدانیم که فلز

کابل آلومینیوم 35+70*3 شهاب جم

107,000 
با توجه به صرفه اقتصادی ، فلز مس از دیرباز بعنوان رسانا در صنعت برق استفاده میشده . همگان میدانیم

کابل آلومینیوم 400*1 شهاب جم

161,500 
با توجه به صرفه اقتصادی مس از دیرباز بعنوان رسانا در صنعت برق استفاده میشده . همگان میدانیم که فلز

کابل آلومینیوم 50*1 شهاب جم

22,895 
با توجه به صرفه اقتصادی مس از دیرباز بعنوان رسانا در صنعت برق استفاده میشده . همگان میدانیم که فلز

کابل آلومینیوم 50+95*3 شهاب جم

140,500 
با توجه به صرفه اقتصادی ، فلز مس از دیرباز بعنوان رسانا در صنعت برق استفاده میشده . همگان میدانیم

کابل آلومینیوم 70*1 شهاب جم

31,400 
با توجه به صرفه اقتصادی مس از دیرباز بعنوان رسانا در صنعت برق استفاده میشده . همگان میدانیم که فلز

کابل آلومینیوم 70+120*3 شهاب جم

182,000 
با توجه به صرفه اقتصادی ، فلز مس از دیرباز بعنوان رسانا در صنعت برق استفاده میشده . همگان میدانیم

کابل آلومینیوم 70+150*3

با توجه به صرفه اقتصادی ، فلز مس از دیرباز بعنوان رسانا در صنعت برق استفاده میشده . همگان میدانیم

کابل آلومینیوم 95+185*3

با توجه به صرفه اقتصادی ، فلز مس از دیرباز بعنوان رسانا در صنعت برق استفاده میشده . همگان میدانیم

کابل آلومینیومی 185 * 1

کابل آلومینیومی 185 * 1 کابل مسی از گذشته برای هدایت کابل و سیم برق، فلزی مناسب و کاربردی بوده

کابل آلومینیومی 240 * 1

کابل آلومینیومی 240 * 1 در دنیای امروزی قسمت وسیعی از انرژی الکتریکی توسط سیم ها و کابل های برق

کابل آلومینیومی 300 * 1

کابل آلومینیومی 300 * 1 امروزه کابل های برق بخش مهمی از انتقال انرژی (الکتریکی) را برعهده دارد. کابل های