ساختار اولیه سیم و کابل آلومینیوم

هادی های مورداستفاده در سیم ها و کابل آلومینیوم

جهت تولید کابل و سیم برق از بین فلزاتی که به عنوان هادی ( یا رسانا) در ساختار سیم و کابل ها مورد استفاده قرار می گیرند مس (Copper) از همه معمولتر است و عموماً از مس با درجه خلوص بالاتر از % ۵/۹۹ مورد استفاد قرار میگیرد تا از فعل و انفعالات شیمیایی ناخالصی ها جلوگیری به عمل آید، همچنین مس در مقابل اثرات جوی نامناسب سرما و گرمای زیاد آب و هوایی مقاوم است و دارای استحکام مکانیکی (Mechanical Strength)مطلوب می‌باشد و به آسانی می‌توان آن را به اشکال مختلف دلخواه درآورد.
فلز دیگری که به این منظور مورد استفاده قرار می گیرد آلومینیوم (Aluminium) است که مقاومت مخصوص آن ۶۵/۱ برابر مس است و وزن مخصوص آن سه برابر کمتر از مس می‌باشد و قیمت آن نیز کمتر است.
استحکام مکانیکی آلومینیوم و نرمش آن برای قبول اشکال دلخواه به خویی مس نیست و به این علت آلومینیوم کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. لیکن در سالهای اخیر به علت افزایش جهانی سریع قیمت مس، کابل آلومینیوم بیشتر – مورد استفاده قرار گرفته است. در خطوط انتقال هوایی به علت وزن و قیمت کمتر، آلومینیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طی سالهای اخیر برای ارتقاء کیفیت و رفع مشکلات ناشی از حساسیت آلومینیوم نسبت به عوامل جوی نامناسب مانند رطوبت، سیم‌های آلومینیومی را به لایه نازکی از مس مجهز می‌کنند. این سیم ها، سیم‌های آلومینیومی با جدار مسی گفته میشود
دقت کنید که در سیم های افشان یا رشته ای طول حقیقی رشته ها به آستثنای رشته یا رشته‌های وسط از طول سیم عایق دار بیشتر است و به این دلیل مقاومت سیم معمولاً چند درصد از مقاومتی که براساس طول سیم محاسبه می‌کنیم بیشتر است.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.